การกำจัดและป้องกันปลวก หลังการก่อสร้าง

     การป้องกันและกำจัดปลวกที่ทำลายทรัพย์สินมีค่าของท่าน หรือ อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว โดยใช้สว่างเจาะรูขนาด 5\8 นิ้วทะลุจากผิวบนถึงใต้ดิน รอบแนวคานทั้งด้านในและด้านนอก แต่ละจุดที่มีระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับหน้างาน แล้วฉีดอัดน้ำยาเคมีลงใต้ดิน (Soil-Treatment) เช่นเดียวกับก่อนก่อสร้าง จากนั้นจะทำการตกแต่งพื้นบริเวณที่เจาะให้ไกล้เคียงกับสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด

 


  • photo 22.JPG
    บริเวณก่อสร้างต้องสะอาด (Site Hygiene) ต้องดำเนินการเก็บเศษไม้ เศษขยะ กิ่งไม้หรือวัตถุอื่นที่มีเซลลูโลสอันจะเป็นแหล่งอาหารของปลวกออกให้พ้นจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารนั้น หากส...
Visitors: 26,151