การป้องกันปลวกในระยะเริ่มการก่อสร้าง

     บริเวณก่อสร้างต้องสะอาด (Site Hygiene) ต้องดำเนินการเก็บเศษไม้ เศษขยะ กิ่งไม้หรือวัตถุอื่นที่มีเซลลูโลสอันจะเป็นแหล่งอาหารของปลวกออกให้พ้นจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารนั้น หากสำรวจและพบว่ามีรังปลวกอยู่บริเวณนั้น ต้องทำลายและขุดดินรังปลวกออกให้หมดก่อนที่จะทำการอัดน้ำยาเคมี (Pre-Soil treatment) ลงพื้นที่ที่จะเทคอนกรีต Slab ทั้งนี้ต้องถมและอัดทรายแน่นๆ เพื่อให้ทนทานต่อการแตกแยก เพราะแค่รอยแตกเพียง 1\32  นิ้ว ปลวกก็สามารถจะผ่านเข้าไปได้

     จากนั้นใช้วีธี Pressure Injection System คือการฉีดอัดน้ำยาเคมี ลงใต้ดินรอบแนวคานด้านในและด้านนอกให้มีระยะห่างแนวคาน 6"-8" แล้วฉีดอัดน้ำยาเคมีลึกลงดิน 5"-12" แต่ละจุดอัดห่างกันประมาณ 1 เมตร แล้วฉีดเคลือบผิวดินซ้ำในทุกๆตารางนิ้วและรอบขอบคาน 1 เมตร โดยรอบตัวอาคาร


  • IMG_1811.JPG
    การป้องกันและกำจัดปลวกที่ทำลายทรัพย์สินมีค่าของท่าน หรือ อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว โดยใช้สว่างเจาะรูขนาด 5\8 นิ้วทะลุจากผิวบนถึงใต้ดิน รอบแนวคานทั้งด้านในและด้านนอก แต่ละจุดที่มีระยะ...
Visitors: 25,507