การดูแลแบบฉีดพ่นเคลือบเคมี

การป้องกันปลวกหลังจากอาคารที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมิได้ทำการอัดน้ำยาเคมีระหว่างก่อสร้าง ควรที่จะฉีดเคลือบเคมีรอบๆ อาคาร ต้นไม้และสนามหญ้าบริเวณบ้าน เพื่อป้องกันปลวก (แมลงเม่า) ที่อาจจะมาสร้างรังปลวกใกล้บริเวณบ้านหรืออาคารของท่าน

การกำจัดและป้องกันปลวกภายในตัวบ้าน จะทำการตรวจและพ่นน้ำยาตามจุดต่างๆ เช่น ฝ้า เพดาน ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องใต้บันได ห้องเก็บของ ซอกมุมมืด ซอกมุมของแนวบันได ตามมุมมืดต่างๆ รวมทั้งบริเวณต้นไม้ ต้นไม้ประดับ ภายในตัวอาคาร

 

Visitors: 26,150