การเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดิน


  • photo 22.JPG
    บริเวณก่อสร้างต้องสะอาด (Site Hygiene) ต้องดำเนินการเก็บเศษไม้ เศษขยะ กิ่งไม้หรือวัตถุอื่นที่มีเซลลูโลสอันจะเป็นแหล่งอาหารของปลวกออกให้พ้นจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารนั้น หากส...

  • IMG_1811.JPG
    การป้องกันและกำจัดปลวกที่ทำลายทรัพย์สินมีค่าของท่าน หรือ อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว โดยใช้สว่างเจาะรูขนาด 5\8 นิ้วทะลุจากผิวบนถึงใต้ดิน รอบแนวคานทั้งด้านในและด้านนอก แต่ละจุดที่มีระยะ...
Visitors: 26,152